Witte Katten Genetica

Het gen dat een volledig witte vacht veroorzaakt, is het dominant verervende W-gen. Dit gen zorgt ervoor dat de vacht over het gehele lichaam pigmentloos blijft, dus wit. Het W-gen vererft seperaat van alle andere genen voor kleuren, Tabbypatroon en andere factoren. Genetisch kan een witte kat dus alle kleuren, patronen en factoren onzichtbaar onder zijn/haar witte jasje bij zich dragen (inclusief witte vlekken) en die kleuren doorgeven aan nakomelingen. Het wit ligt bij deze dieren dan ook als het ware als een soort ”hoeslakentje” over de eigenlijke kleur heen. Sommige witte katten hebben een wat gelige aanslag over hun vacht. Deze kan indirect door de hormoonschommelingen van het lichaam, door ingrediënten in het voer of door externe factoren, zoals vuil en nattigheid, worden veroorzaakt. Een witte kat waarmee geshowd wordt zal soms met een speciale shampoo voor witte katten gewassen moeten worden en soms gepoederd om de witte vacht op een show er op zijn best uit te laten zien. Witte katten zijn vaak gevoeliger voor zon en dus verbranding dan de andere kleuren.

Kopvlek
Jonge kittens hebben vaak nog een gekleurde vlek tussen de oren, die bij het ouder worden vervaagt. Deze kleurvlek is de eigenlijke kleur van de kat die zich op die plaats onder het effen wit bevindt en kan de fokker inzicht geven in de mogelijke kleurvererving van zijn, op volwassen leeftijd, geheel witte kat. Een witte kat mag tot de volwassen klasse op shows zo’n jeugd-kopvlek vertonen.

Wit en Doofheid
Hetzelfde dominante gen dat een effen witte vacht veroorzaakt (W) kan tegelijkertijd heel af en toe ook doofheid veroorzaken, zowel bij raskatten als bij huiskatten. De kleur van de ogen speelt hierbij geen rol. Vaak wordt gedacht dat witte katten met blauwe ogen doof zijn, of odd-eyed katten enkel doof zijn aan de kant van het blauwe oog, maar dat is niet waar. Wel zijn procentueel iets meer blauwogige witte katten doof dan witte katten met oranje of gele ogen. Ook wordt wel eens gedacht dat de aanwezigheid van de kopvlek op jonge leeftijd een indicatie is dat het dier niet doof is, maar ook dit is onjuist. Het is verplicht om witte katten waarmee gefokt gaat worden met een BAER-test te testen op doofheid. Zonder deze test is het moeilijk om doofheid te achterhalen omdat katten namelijk aan beide oren (bilateraal) maar ook aan slechts één oor (lateraal) doof kunnen zijn.

Bij de meeste verenigingen is het verplicht om een BAER-test uit te laten voeren teneinde stambomen voor de nakomelingen aan te kunnen vragen

bron: cattery drakenstein